PERSOONALLISUUSPSYKOLOGIA

 

   Mitä on persoonallisuus?

 

  Vaikka jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja eroaa kaikista muista, ihmiset silti muistuttavat jollakin tavoin toisiaan ruumiinrakenteeltaan, luonteeltaan, temperamentiltaan ja sairastumisalttiudeltaan.Ikimuistoisista ajoista onkin yritetty kuvata ihmisiä näiden havaittujen samankaltaisuuksien perusteella.

  Yksilön psyykkisten ominaisuuksien ja käyttäytymismallien kokonaisuutta nimitetään persoonallisuudeksi.Sen muodostumiseen vaikuttaa kolme tekijää.Perimä antaa meille tietyt valmiudet , joiden avulla voimme kehittyä ja selviytyä eri tilanteista.Ympäristöstä tuleva palaute voi vaikuttaa hyvinkin paljon persoonallisuuteemme.Kolmantena vaikuttavana tekijänä on oma suuntautuneisuus ja kiinnostuneisuus.

  Omaa persoonallisuutta voi siis muuttaa.Siinä vaiheessa, kun osaa ottaa itsestään vastuuta ja uskaltaa toimia itsenäisenä, voi alkaa tehokkaammin vaikuttamaan persoonallisuuteensa.Etuna tietenkin on se, että kasvatukseen on kuulunut virikkeitä, positiivisia ihmisiä, joihin samaistua ja rakentavia toimintamalleja.On myös tärkeää, että ympäristön palaute on tasapainossa, eli palaute sisältää sekä positiivisia että negatiivisia asioita.Tasapainoinen palaute on  edellytys ihmisen tasapainoiselle persoonalle.

  Persoonallisuuden kuvaaminen on useimmiten vaikeaa, koska käsitykset persoonallisuuden perusominaisuuksista samoin kuin siitä, mitkä tekijät vaikuttavat sen muodostumiseen, vaihtelevat.Nykyään puhutaan "viidestä suuresta" persoonallisuuden ulottuvuudesta:

        * Älykkyys

        * Tunne-elämän tasapaino

        * Tunnollisuus

        * Ystävällisyys-vihamielisyys

        * Ulospäin-sisäänpäin-kääntyneisyys

 

Kukin ulottuvuus muodostuu lukuisita eri tekijöistä, eikä niiden määrittely ole helppoa ja kattavaa.Esim. älykkyyden kohdalla usein unohdetaan niin sanottu sosiaalinen älykkyys, jota viime aikoina on kutsuttu tunneälyksi.Tunneäly tarkoittaa kykyä havaita omia ja muiden tunteita sekä kykyä hallita ja ilmaista omia tunteitaan.Tunneälyllä on yhteyttä mm. empatiaan eli toisen ihmisen  tilanteen ymmärtämiseen ja siihen eläytymiseen.Persoonallisuuden ulottuvuuksilla on yhteyksiä myös ihmisen terveyteen.

 

 

    Persoonallisuus  ja alkoholi

 

   Alkoholi on hyvin monelle pako harmaasta arjesta toiseen todellisuuteen.Humalassa tajunnan tietoinen osa heikkenee ja ihminen alkaa toimia tiedostomattomien halujensa ja viettiensä varassa.Lievässä päihtymystilassa alkoholi tuottaa onnellisuuden ja iloisuuden tunteen, mutta rankan juomisen aikana mielihyvä laskee alle normaalin tason.Joskus alkoholi poistaa hetkeksi ahdistusta ja lievittää jännitystä, ja näin persoonallisuus saattaa muuttua seurassa hauskemmaksi ja nokkelammaksi.Tunteitaan on helpompi ilmaista vapaammin, kun jännitys on poissa.Esimerkkinä tilanteesta ihminen, joka normaalisti on hiljainen ja salaa sisimpäänsä kuin kallista aarretta, eikä millään halua päästää ketään toista näkemään sitä. Muutaman alkoholiannoksen jälkeen tästä samasta ihmisestä voi paljastua hyvinkin erilaisia ja yllättäviä piirteitä.Ovatko nämä piirteet oikeita ja persoonallisia, vai ovatko ne alkoholin vaikutuksen takia esille tulleita epäaitoja piirteitä?!

   Voimme siis todeta, että ihmisen persoonallisuus voi muuttua hänen "joutuessaan" alkoholismin kiemuroihin. Olemme kuulleet, että useimmiten rauhallisesta ja vahingottomasta ihmisestä voi tulla alkoholismin myötä väkivaltainen ja arvaamaton.

 

 

LAPSI ALKOHOLIPERHEESSÄ

               -Persoonallisuus ympäristötekijöiden näkökulmasta

 

"Alkoholismi on perheen sairaus, joka vaikuttaa alkoholistin lisäksi jokaiseen hänen kanssaan elävään perheen jäseneen, lapsiin jopa enemmän kuin puolisoon.Aikuiset voivat valita puolisonsa, joten he voivat myös jättää tämän.Lapsilla ei ole valinnan mahdollisuutta vanhempiensa suhteen, eikä heillä ole mahdollisuutta tulla ja lähteä vanhempi-lapsi suhteesta.kun puoliso tuntee olevansa ansassa, lapsikin on ansassa.puoliso on tunteen tasolla avuton, kun taas lapsi on sekä tunteen että tilanteen tasolla avuton."(Rossi Matti www)

 

 ...En nyt muista minkä ikäsenä, miten lie pieni mää oon ollu

    sillon ku näitä uhkauksia oli ja taisteluja, että ne eroaa

    ihan sen viinankäytön ja vieraitten naissuhteitten takia, niin

    se tavallaan sitte esteenä olin minä...Äiti se sano, että hän

    ei uskalla eikä kykene kahta lasta viemään eteenpäin eikä

    elättään.Mää sitte imasin siitä semmosen syyllisyyen, että

    kun mää olen olemassa muittenki ihmisten elämä, elikkä

    vanhimman veljen ja äidin elämä on menny pipariksi...

     Ilmeisesti se sitte vaan oli pakkoo purkautua äidin.Elikkä

     hän kertoi ihan tämmöisin sanoin, että häntä harmittaa, kun

     tuon juopon kanssa meni kuitenkin porukkaaan, eikä

     eronnu ku oli näkyny tää alkoholiongelma, että sillon hän

     yhen lapsen kanssa olisi pärjänny, muttakun sinä synnyit

     en sitten enää voinut... (suora lainaus henkilökertomuksesta

     elämästä alkoholiperheessä)

 

Alkoholiperheen lapset ovat usein laiminlyötyjä, koska alkoholistin itsekeskeinen käyttäytyminen kerää lapsen  tarvitseman huomion.Alkoholistinen kotitausta on varustettu kieltämiselle ja vaikenemiselle; lapsi oppii kieltämään tunteensa, olemaan "keinuttamatta venettä", kehittämästä mitään toiveita ja tarpeita, koska näkee alkoholisoituneen vanhemman käytöksen epävakauden ja toisen vanhemman voimattomuuden sekä väsymyksen.

 

               

 

   ...muistan hyvin monet kerran, että menin itkun kanssa kotia                    

      tuossa kolmen neljän vuojen ikäsenä ja tuota niin tietenki

      se perhe-elämä oli sillä lailla levällään, se ei äiti jaksanu

      sitä kuunnella ja parhaassa tapauksessa uhattiin antaa '

      selkään , jos ei se huuto lopu...

 

 Välttääkseen sitä, mitä voidaan pitää rangaistuksena, lapsi oppii peittämään tunteensa.Lapsella ei ole ketään, jonka kanssa hän voisi jakaa ongelmansa.Lapset eivät ehkä tiedä mitä perheessä tapahtuu ja uskovat olevansa vastuussa ja syyllisiä tapahtumiin.Vallitseva tunne useimmilla lapsilla ei ole surullisuus, viha tai loukkaantuminen, vaan voimakas hämmennys.

 Persoonallisuus ei siis vaan muutu itse alkoholistilla, vaan myös hänen läheisillään.

 

 

 

LÄHTEET

TOP 2 Koululaisen tietokeskus

Litmanen-Pesonen-Ryhänen Kunnon Kirja (WSOY)

http://edtech.oulu.fi/ftp_root/sampo/alkoholi/lapsi5.htm