ABSTRAKTI INTERNET-KONFERENSSIIN


KATEUS

Olemme tutkineet kateutta eri kysymysten pohjalta. Tietoa olemme saaneet eri kirjoista ja oman pohdinnan tuloksena. Olemme tulleet siihen tulokseen, että kateus ei ole synnynnäistä, vaan se kehittyy varhaisessa nuoruusiässä minäkehityksen myötä. Se vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja lähimmäissuhteisiin. Yleensä kateus rinnastetaan pahaan, harvemmin uskotaan kateudessa olevan jotain hyvää, mutta niinhän kuitenkin on. Se esim. voi parantaa suorituksia ja näin nostaa omaa itsetuntoa, kun huomaa sittenkin pystyvänsä parempaan.

Tällä hetkellä syvennymme historian kurssin pohjalta seuraaviin kysymyksiin:
* Millaista kateus on ennen ollut?
* Miten se on ilmennyt?
* Onko kateus ollut yleisempää ennen kuin nyt?
* Onko kateutta yritetty piilottaa? Onko se ollut häpeä?

Suunnitelmissa on pitää jonkinlainen kysely, valitsemme kolme luokkaa, eri ikäryhmästä yläasteelta ja myös opettajille eri kysely.