Menu

Artikkelit

Sähköinen ylioppilastutkinto

Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat sähköisiksi syksystä 2016 alkaen.  Samalla kokeiden luonne muuttuu siten, että tehtävät ja niihin vastaaminen edellyttävät digitaalista lukutaitoa.  Digitaalinen lukutaito on ”kykyä ymmärtää ja käyttää monissa eri formaateissa olevaa informaatiota tietokoneiden välityksellä”.   Keskeisintä siinä on kyky arvioida tietoverkoista löytyvää tietoa. Tämä puolestaan edellyttää kriittistä suhtautumista tietoverkkojen sisältöihin ja samalla kykyä koota eri lähteistä löytyvää informaatiota. Digitaalinen lukutaito liittyy nimensä mukaisesti kulttuuriseen muutoksen. Tekstejä luetaan yhä useammin tietokoneen näytöltä. Olennaista on, samoin kuin verkkolukutaidossa, että tietokoneen näyttö sisältää tekstin lisäksi useita erilaisia graafisia ja audiovisuaalisia 

 

elementtejä.

Digitaalinen lukutaito on yksi tulevaisuuden avaintaidoista ja sitä voi oppia käyttämällä tieto- ja viestintäteknologiaa koko ajan osana oppimista.  Monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa käyttämällä opitaan tiedonhakua ja ongelmanratkaisua, jotka ovat keskeisiä taitoja monissa työtehtävissä.  Sähköinen ylioppilastutkinto ohjaa lukio-opiskelua taitojen hankkimisen suuntaan.

Siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon tapahtuu vaiheittain.  Syksyllä 2016 kirjoitetaan sähköisesti saksankieltä, maantiedettä ja filosofiaa.

Utajärven lukiossa ensimmäisen kerran annettiin kannettavat tietokoneet syksyllä 2012 aloittavan ryhmän käyttöön.  Samalla lähdettiin kehittämään opetusmenetelmiä siten, että tietokoneita ja tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään normaalina osana opiskelua.

Keväästä 2015 alkaen jokaiseen koeviikkoon on kuulunut ainakin yksi koe, joka on tehty ylioppilastutkintolauitakunnan Abitti-koeohjelmalla ja joka tehdään sähköisesti.  Sekä lukiolaiset että opettajat ovat saaneet näin kokemusta sähköisistä kokeista. 

Meille ei sähköinen ylioppilaskirjoitus tule minään uutena asiana.  Olemme valmiit!

Linkkejä:

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten aikataulu


Ylioppilastutkintolautakunta

aikataulu

Sähköisia kokeita on joka koeviikko

Go to top