Menu

Artikkelit

Valmistautuminen jatko-opintoihin

Monella nuorella ei ole tiedossa peruskoulun jälkeen, mikä olisi hänelle sopiva ammatti tai ammattiala.  Myös lukiolaiset pohtivat näitä kysymyksiä.

Utajärven lukiossa osa opinto-ohjausta ovat tutustumiskäynnit jatko-opintopaikkoihin Oulun seudulla.  Tämä koskee yliopiston lisäksi ammattikorkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia.

Lisäksi lukossa toteutetaan valinnainen työelämään tutustumiskurssi lukion ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana.  Opiskelijat ovat tällöin TET:ssä valitsemillaan Oulun seudun työpaikoilla yhteensä viisi koulupäivää

Tutustumiskäynneillä ja TET:llä helpotetaan opiskelijoiden realistista ammatinvalintaa.  Näkemys mahdollisesta omasta ammatista kehittyy lukion aikana ja TET tukee tätä kehitystä.

Valinta työelämään tutustumiskurssille tehdään lukuvuoden alettua ja kurssi toteutetaan opinto-ohjaajan johdolla.

 amk

Go to top